Meny

Kontakt

Digital Sør AS

 

4635 Kristiansand

Nedre Hånes 6

911 70 803

post@digitalsor.no

Er du som de fleste andre og lurer på hva
Universell Utforming egentlig betyr?

Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang!

Universell Utforming

I Norge sier loven at alle nettsteder skal ha universell utforming. Dette vil kort fortalt si at nettstedet skal være optimalisert for brukere med nedsatt funksjonsevne, slik som synshemming, bevegelsesvansker, dysleksi osv.

Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner skal følge dette regelverket, og alle nye nettsteder skal ifølge loven tilfredsstille krav om universell utforming etter en internasjonal standard kalt Wcag 2.0 aa. Forskriften kan leses på Lovdata ved å følge denne lenken

Ideen med en forskrift om universell utforming er å minimere antall spesialløsninger for dem med nedsatt funksjonsevne, og en digital hverdag som fungerer for alle.

Dette er med andre ord noe man må ta spesielt hensyn til, dersom man ønsker nettsider som tilfredsstiller lovkravene. Og det er mange faktorer å ta hensyn til. Bruker man for eksempel ferdige maler til WordPress, vil disse med 99 prosent sannsynlighet ikke på noen måte tilfredsstille kravene i loven. De fleste av disse malene er utviklet i land hvor standarden ikke er lovpålagt, og hvor det dermed bare innebærer begrensninger og ekstra arbeid for utviklerne.

Mange velger å ikke ta hensyn til lovverket når de lager nye sider, men risikerer at Difi- Tilsyn for universell utforming av IKT oppdager dette. Man kan i så fall bli pålagt å endre siden, eventuelt også straffes med bøter. Det er alltid eier av siden som bærer ansvaret for at loven overholdes, med mindre man har kontraktsfestet med utvikler at siden skal overholde Wcag 2.0 aa standarden.

Veldig mange byråer som leverer nettsider har liten eller ingen kjennskap til denne loven, og dersom man ønsker å følge forskriften er det viktig å velge en seriøs utvikler med kunnskap om hva som må til for å tilfredsstille Wcag standarden. Vi har jobbet med universell utvikling i flere år, og vet hvordan både tekniske løsninger må settes opp og innhold produseres for å tilfredsstille forskriften.

Vi er veldig glade i kaffe!

Vi er alltid tilgjengelig for en prat

Nedre Hånes 6

4635 Kristiansand

911 70 803

post@digitalsor.no