Grafisk design

Vi gjør det vi kan for at budskapet ditt skal bli sett, lest og oppfattet. Våre dyktige grafikere har lang erfaring og bred kompetanse og vi kan derfor levere en rekke grafiske tjenester fra strategi og idé til produksjon og sluttprodukt. Vi tenker bredt og skaper sammenheng mellom bedriftens kommunikasjon i alle flater slik at budskapet ditt fremstår profesjonelt og helhetlig.


Vi hjelper deg gjerne med trykket og elektronisk materiell som kommuniserer bedriftens profil, verdier og produkter til riktig målgruppe, og dersom du ønsker det tar vi gjerne ansvar for hele prosessen. Vi har gode samarbeidspartnere som sikrer kunden trykketjenester av høy kvalitet til svært konkurransedyktige priser.

Vi kan tilby:

 1. Websider
 2. Brosjyrer, kataloger, foldere og årsberetninger
 3. Annonser
 4. Kampanjemateriell
 5. Løpesedler
 6. Kundeblad og -aviser
 7. Visittkort og kontormateriell
 8. Direkte reklame – post og elektronisk
 9. Logo og bedriftsprofil
 10. Foto og tekst

Dersom du ønsker at vi tar hele prosessen tilbyr vi alt fra:

 1. Idé og planlegging
 2. Valg av målgruppe og media
 3. Tekstproduksjon
 4. Design/utforming
 5. Fototjenester og billedbehandling
 6. Klargjøring til trykk
 7. Trykking offset eller digitalt
 8. Utsendelse per post eller elektronisk

Vil du vite mer?