Meny

Kontakt

Digital Sør AS

 

4635 Kristiansand

Nedre Hånes 6

911 70 803

post@digitalsor.no

Bygg tillit og omdømme

Kommunikasjon som en strategisk fordel: Hvordan PR kan gi virksomheter konkurransefortrinn

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med kommunikasjon og omdømmebygging er å ha en god kommunikasjonsstrategi på plass. En god kommunikasjonsstrategi skal på en tydelig og konkret måte beskrive hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen.

Den definerer kommunikasjonsmål, bestemte målgrupper og beskriver hvordan bedriften på best mulig måte skal nå sine kunder, samarbeidspartnere eller andre gjennom vellykkete og målrettete kommunikasjonstiltak.

Strategisk kommunikasjon handler om å formidle virksomhetens verdier, mål og visjoner med konkrete og tydelige budskap. Mangler den grunnleggende strategien, vil man ofte famle i blinde når man skal iverksette kommunikasjonstiltak.

Våre kommunikasjonsrådgivere har lang erfaring med strategisk og målrettet kommunikasjonsarbeid, både fra offentlig og privat sektor. Vi kan kommunikasjonsstrategi, og vi vet hvordan man finner riktige kommunikasjonstiltak for å skape synlighet gjennom dagspresse, fagpresse, digitale medier m.m.

Hos oss får du svært konkurransedyktige priser på:

N

Kommunikasjonsstrategi i forhold til målgrupper, media og myndigheter

N

Digital kommunikasjonsstrategi / digital strategi

N

Kanalstrategi (finne de gode måtene å treffe målgrupper på)

N

Workshops og idémyldring

N

Utarbeide PR-kampanjer

N

Utarbeidelse og produksjon av pressemateriell

N

Innsalg og oppfølging av pressesaker