PR og kommunikasjon

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med kommunikasjon og omdømmebygging er å ha en god kommunikasjonsstrategi på plass. En god kommunikasjonsstrategi skal på en tydelig og konkret måte beskrive hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen. Den definerer kommunikasjonsmål, bestemte målgrupper og beskriver hvordan bedriften på best mulig måte skal nå sine kunder, samarbeidspartnere eller andre gjennom vellykkete og målrettete kommunikasjonstiltak. Strategisk kommunikasjon handler om å formidle virksomhetens verdier, mål og visjoner med konkrete og tydelige budskap. Mangler den grunnleggende strategien, vil man ofte famle i blinde når man skal iverksette kommunikasjonstiltak.


Våre kommunikasjonsrådgivere har lang erfaring med strategisk og målrettet kommunikasjonsarbeid, både fra offentlig og privat sektor. Vi kan kommunikasjonsstrategi, og vi vet hvordan man finner riktige kommunikasjonstiltak for å skape synlighet gjennom dagspresse, fagpresse, digitale medier m.m.

Hos oss får du svært konkurransedyktige priser på:

 1. Kommunikasjonsstrategi i forhold til målgrupper, media og myndigheter
 2. Digital kommunikasjonsstrategi / digital strategi
 3. Interessentanalyser (indentifisere og kartlegge interessenter/målgrupper)
 4. Kanalstrategi (finne de gode måtene å treffe målgrupper på)
 5. Interaksjon og informasjonsarkitektur
 6. Ministrategi for enkeltprosjekter
 7. Utforme og konkretisere budskap
 8. Workshops og idémyldring
 9. Utarbeide PR-kampanjer
 10. Utarbeidelse og produksjon av pressemateriell
 11. Innsalg og oppfølging av pressesaker
 12. Rådgivning
 13. Opplæring

Vil du vite mer?