Metrotek

- Digital strategi, webutvikling, design og innholdsproduksjon

Metrotek er en ledende leverandør av anerkjente produkter til buss, øvrig kollektivtrafikk og lastebil i Norge. Metrotek samarbeider med buss og lastebils- importører, samt bussoperatører og tilbydere av kollektivtjenester over hele landet. De tilbyr sine kunder produkter fra trygge og anerkjente leverandører, og leverer løsninger og kompetanse med god oppfølging.

Om prosjektet

Metrotek hadde behov for en sterkere digital tilstedeværelse. Digital Sør bisto Metrotek med en tydelig digital strategi hvor vi fokuserte på innholdsproduksjon, ryddige nettsider og sosiale kanaler som reflekterer Metrotek som en seriøs og fremoverlent bedrift med fokus på kvalitet og support.

Digital Sør har på fast basis levert innhold til nettsider og sosiale medier, som artikler, videoer osv.

Besøk: metrotek.no