JEGSPILLER.NO

- Webutvikling, design og kommunikasjon

Jegspiller.no

Jegspiller.no er et verktøy utviklet for Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. Målsetningen er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill ved å gjøre tilgjengelig relevant informasjon, og å tilby brukeren å teste seg selv og sin spillatferd.

Om prosjektet

Akan kompetansesenter ønsket å lage et nettsted hvor folk kunne finne god og lett forståelig informasjon om penge- og dataspill. Nettstedet skulle også gi brukeren mulighet til å teste sin spilling. Dersom spillingen var risikofylt, skulle programmet gi brukeren mulighet til å delta i et opplegg med hensikt å få spillingen inn i tryggere former.
Den terapeutiske delen av programmet kjører på Explorable plattform, men det var behov for et tiltalende brukergrensesnitt til nettsiden som integrerte explorableverktøyet på en god måte.
Det var viktig at nettstedet skulle gjenspeile Akan kompetansesenters profil, men samtidig tydelig vise at siden er noe annet. Det var også viktig å få siden universelt utformet, og at den fungerte godt på mobil plattform.

Besøk: jegspiller.no