Meny

Kontakt

Digital Sør AS

 

4635 Kristiansand

Nedre Hånes 6

911 70 803

post@digitalsor.no

Dersom du ikke vet det, det er ingen grunn til å føle seg dum. Du er nemlig ikke den eneste som lurer på hva det er for noe. Men det er absolutt noe du burde vite noe om, for 1. juli 2013 trådte en ny forskrift i kraft her i Norge. Den heter Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, og hvor ideen er at den digitale sfære skal kunne benyttes av alle.

Forskriften sier at alle nettsteder, nettløsninger, automater osv skal ha universell utforming, det vil si at de skal være optimalisert for brukere med nedsatt funksjonsevne, slik som synshemming, bevegelsesvansker, dysleksi osv. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner er pålagt å følge dette regelverket. Forskriften kan leses på Lovdata ved å følge denne lenken.

Hva er WCAG 2.0 aa?

Skal man ha et lovverk, må man også ha en standard som skal overholdes. Wcag 2.0 aa er en internasjonal standard for universell utforming, og er den standarden som skal følges for å tilfredsstille kravene i den nye forskriften om universell utforming. Wcag 2.0 aa er et sett med retningslinjer for hvordan webinnhold kan gjøres mer tilgjengelig for flere personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet blinde og svaksynte, døve og hørselshemmede samt personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, nedsatt motorikk, talevansker, lysfølsomhet og kombinasjoner av disse.

Dette er med andre ord retningslinjer man må ta spesielt hensyn til dersom man ønsker å utvikle nettsider som tilfredsstiller lovkravene. Det er svært mange faktorer å ta hensyn til, både i tekniske løsninger og i innholdsproduksjon. Hvis den tekniske løsningen ikke gjør det mulig for opplesningsprogrammer for blinde å lese innholdet, dersom du ikke kan manøvrere deg gjennom siden kun med tastatur, dersom videoene på nettsiden hverken er tekstet eller transkribert, ja da bryter du med standarden. Dersom du ønsker å følge loven om universell utforming stilles det dermed en del ekstra krav til å finne en utvikler som faktisk kan universell utforming, og det stiller krav til deg som eier siden og som skal stå som innholdsprodusent til å kunne vite hva som kreves for å produsere innhold som tilfredsstiller standarden.

Velger man for eksempel et byrå som baserer seg på kjøpte, ferdige maler til WordPress, vil disse med 99 prosent sannsynlighet ikke tilfredsstille kravene i loven. De fleste av disse malene er utviklet i land hvor standarden ikke er lovpålagt, og hvor det dermed bare innebærer begrensninger og ekstra arbeid for utviklerne å følge standarden. Veldig mange byråer vet ingenting om Wcag 2.0, og vil derfor heller ikke ha forutsetning for å kunne lage produkter som tilfredsstiller kravene.

Det koster mer å utvikle nettsider fra bunnen av, det er ikke til å komme utenom. Mange velger derfor å ikke ta hensyn til lovverket når de lager nye sider. Men man risikerer dermed at Difi- Tilsyn for universell utforming av IKT oppdager dette, og man kan få pålegg om å endre sidene, eventuelt få dagbøter. Husk at det alltid er eier av siden som bærer ansvaret for at loven overholdes, med mindre man har kontraktsfestet med utvikler at siden skal overholde Wcag 2.0 aa standarden.

Hvordan får jeg siden min til å bli universelt utformet?

Noen ganger skal det lite til, andre ganger mye. Det kommer an på hva slags teknisk løsning nettsidene dine kjører på, og om det er enkelt for en utvikler å endre på koden slik at den tilfredsstiller kravene. Det er viktig å benytte seg av en utvikler som kjenner Wcag standarden godt, og som dermed vet hva som skal til. I enkelte tilfeller vil det rett og slett være mer lønnsomt å sette opp nye sider. Men i mange tilfeller holder det å gjøre en jobb med den eksisterende koden og designet. Husk at også innholdet berøres av forskriften. Bilder skal ha riktige alternative tekster, videoer må tekstes, lydfiler må kunne leses osv. Dersom du har store mengder med innhold på nettsidene, vil det kreve en god del arbeid å få alt på plass. Ikke minst krever det en jobb for innholdsprodusentene å sette seg skikkelig inn i Wcag 2.0 aa standarden.

 

Dersom du ønsker det, gjør vi gjerne en liten analyse av nettstedet ditt for å se om det tilfredsstiller kravene i forskriften. Dersom nettstedet ikke tilfredsstiller kravene, kan vi også fortelle deg hva som skal til for at det skal følge standarden. Kontakt oss her!

Vi er veldig glade i kaffe!

Så hvorfor ikke ta en kaffe og en prat?

+47 401 84 862

post@digitalsor.no