GAUCHER FORENINGEN I NORGE

- Webutvikling og design

Gaucher foreningen i Norge

Gaucher Foreningen en sammenslutning av alle med interesse for Gaucher sykdom, deres pårørende og andre interesserte. Gaucher er en svært sjelden arvelig sykdom, og de er derfor også en svært liten organisasjon. Foreningen er tilsluttet den Europeiske paraplyorganisasjonen EGA.

Om prosjektet

Oppdraget var et samarbeid med Sanofi Aventis og flere små pasientorganisasjoner om å lage unike nettsider for hver organisasjon, men basert på samme mal for å redusere kostnadene. Vi lagde et grunnoppsett som ble tilpasset den enkelte organisasjon og dermed tilfredsstilte de individuelle behovene fra hver organisasjon.

Besøk: gaucherforeningen.no